Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

adm organisering sauda 2019

Sauda kommune har nå en tre-nivå modell i organisasjonen. Det er skjedd flere endringer organisatorisk de seneste årene. Kommunen hadde i en periode en tonivå modell, men har gått tilbake til en trenivå modell.

Endringer 2014

Opprettet egen avdeling for Miljøretta helsevern

Endringer i 2015

Opprettet interkommunal skjenkekontroll

Endringer fra 2016

Intro-tenesten er lagt til Kommunalsjef Oppvekst og kultur (tidligere NAV).

Oppdatert organisasjonskart er lagt ved.

Administrativt organisasjonskart gjeldene fra 01.01.2016:

I 2017 ble det vedtatt ny organisering i Sauda kommune. Denne omorganiseringen skal bli gjeldende i løpet av 2018.

Endringer fra 2019

Kommunalsjef for næring overtar området teknisk. Dette legges inn i et nytt kommunalsjefområde som benevnes «Næring og samfunn».

Strategisk ledergruppe reduseres med ett årsverk, og vil etter dette bestå av rådmann, personalsjef og økonomisjef (faglig stab og støtte), kommunalsjef for helse og omsorg, kommunalsjef for oppvekst og kultur og kommunalsjef for næring og samfunn.

Laster...