Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Arkivplan Sauda kommune

 

 

Brekkestølsnuten i Nordstøldalen  SAUDA bilder Per Inge 7 jan 2012 (162)

 

Kvitveiseng2 Rolf S.

 ELEKTRONISK ARKIVPLAN FOR SAUDA KOMMUNE

 FORMÅL

 Formålet med arkivplanen til Sauda kommune

 Arkivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i Sauda kommune.
 Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene.
Arkivplanen skal bidra til at Sauda kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovens § 6 hvor det heter: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."
 

 Rådmannen har arkivansvaret

 Arkivleder har det daglige ansvaret for kommunens arkivtjeneste og utarbeider virksomhetsplaner for denne. Godkjent virksomhetsplan skal være med i kommunen sin årsplan.
 I kommunen er det rådmannen som har det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskrifta § 1-1).
 

Som rådmann i Sauda kommune oppfordrer jeg alle ansatte i kommunen om å sette seg godt inn i og følge retningslinjene i arkivplanen.

Vi viser også til informasjon fra Sauda kommunes nettsider se http://www.sauda.kommune.no

Sauda kommune 12.03.2019

Rune Kloster Tvedt
rådmann